Economia i Societat Digitals
a Catalunya 2022

INFORME VISUAL (*)

(*) Aquesta eina es pot actualitzar amb correccions de dades posteriors a la redacció de l'informe anual. Això podria provocar lleugeres variacions en alguns dels valors i classificacions.

Última actualització: 11/07/2023

L’Índex DESI

L’Índex d’Economia i Societat Digitals (DESI) és un índex compost publicat per la Comissió Europea des de 2014. Aquest índex mesura el progrés dels estats de la UE cap a una economia i societat digitals. Agrupa un conjunt d’indicadors rellevants en el policy mix actual d’Europa.

Des del Cercle Tecnològic de Catalunya es realitza la tasca d’obtenir aquests indicadors per a Catalunya amb l’objectiu de tenir una referència de la posició dins del marc de la Unió Europea.

Vista general

La següent visualització concentra en un únic cop d’ull el valor per a Catalunya dels diferents components que conformen el DESI (el nivell d’emplenament de cada caixa) i el compara amb el valor de la UE27 (línia discontínua dins de cada caixa). Passeu per sobre per veure el detall del valor en un còmode tooltip.

Vista general de l'índex DESI i els seus components per a Catalunya comparat amb UE27

COMPONENTS DESI

Aquí pots estudiar els diferents components del DESI així com la desagregació de cadascun d’ells fins els indicadors individuals. Es mostren els valors per a Catalunya juntament amb els dels valors dels 27 estats de la Unió Europea, així com el valor mitjà del conjunt de la UE27.

Aquí tens el desglossament de l’índex per a l’any

Comparació UE27 per nivell

Aquest gràfic mostra els valors d’un nivell jeràrquic concret de l’índex DESI per a Catalunya comparats als de la Unió Europea per a l’any seleccionat

Comparació dels valors del nivell per a l’any

Evolució per nivell

Com es pot observar en el primer gràfic general, l’índex DESI té una estructura jeràrquica dividida en 3 nivells. En aquest gràfic resum es mostra quins components de cada nivell han millorat o empitjorat, i en quina mesura, per al període d’estudi.

Evolució de per al període

EVOLUCIÓ DELS INDICADORS INDIVIDUALS

També és interessant observar com ha canviat el valor de cada indicador des de l’última anàlisi realitzada i comparar aquesta evolució amb la de UE27 i Espanya. A més, incloem l’evolució de l'estat amb millor acompliment per a cada indicador.

Evolució comparada de l’índex per al període